4286B EPOXY HARDENER 5G - 40#

EPX4286-B MFG #: POLYTEK DEVELOPMENT CORP